Despre Noi
COLEGIUL FARMACISTILOR DIN BRAILA
SCURT ISTORIC al Colegiului Farmacistilor din Braila
 
 
Colegiul Farmacistilor din Braila s-a infiintat prin sentinta nr.6942 a Judecatoriei Braila din data de 27.11.1990, ca organizatie nonguvernamentala, apolitica, fara scop patrimonial.
Organizatia avea ca scop principal apararea drepturilor farmacistilor care erau membrii de drept ai acestuia. Chiar daca nu s-a dorit acest lucru, organizatia era de fapt, o organizatie sindicala, deoarece, in acel moment nu exista alta forma de organizare pentru membrii profesiilor liberale. Statutul organizatiei prevedea ca alegerile pentru organele de conducere sa se faca din 2 in 2 ani.Primul Presedinte al Colegiului Farmacistilor din Braila a fost d-l farmacist Bobaru Ion, farmacist sef la Farmacia nr.115 Braila.
De-alungul anilor presedintii care s-au succedat nu s-au mai preocupat de modificarea statutului organizatiei, pana in anul 2012, presedinte fiind farmacist Toader Bogdan, cand au fost demarate procedurile de modificare si intrare in legalitate.
Mai intai s-a obtinut prin sentinta in dosarul nr.6942/1990 (4/196/1990) din 08.10.2013 a Judecatoriei Braila indreptarea erorii materiale in sensul ca se face mentiunea numelui petentului Colegiul Farmacistilor din Braila in loc de Sindicatul Colegiului Farmacistilor din Braila.
Apoi s-a facut o noua solicitare la Judecatoria Braila in sensul inregistrarii colegiului in conformitate cu prevederile art.588,alin5 din Legea nr.95/2006.
S-a obtinut conform dosarului nr.17376/196/2013 inregistrarea colegiului conform Legii nr.95/2006 de la Judecatoria Braila precum si inregistrarea in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor a modificarilor privind sediul social ca fiind in Braila – str.Grivitei nr.294bis , Anexa II la dosar.
Vechiul colegiu al farmacistilor  si-a incheiat activitatea la data de 08.10.2013. Din data de 21.11.2013 s-a infiintat in conformitate cu Legea nr.95/2006, organizatia profesionala – Colegiul Farmacistilor din Braila.
Din anul 2011 si pana in prezent presedinte este d-l farmacist Toader Bogdan,farmacist sef la Farmacia “Galenus3” din Braila.
Ultimile alegeri pentru organismele de conducere ale colegiului, au avut loc in data de 07.11.2011,pentru o perioada de 4ani.
In succesiunea lor presedinti ai colegiului din 1990 pana in prezent au fost:
-farmacist primar Bobaru Ion
-farmacist primar Sirbu Maria
-farmacist primar Toader Savica (in ultimul an de mandat inlocuit de farmacist primar Gutaga Victoria)
-farmacist primar Constantinoiu Profira
-farmacist primar Guresoaie Niculae
-farmacist Toader Bogdan